اعتراف وحشتناک به قتل شوهرش در پایتخت / او را با ۳ گلوله کشته استبه گزارش صدای ایران، ۲۸ شهریورماه رسیدگی به پرونده قتل مرد میانسال در غرب تهران در دستور کار محمدتقی شعبانی بازپرس ویژه قتل دهم قرار گرفت. شعبه دادسرای جرایم جنایی.

بررسی های اولیه تیم جنایی نشان داد مقتول پشت فرمان خودرو نشسته و با اصابت ۳ گلوله وحشیانه از صندلی عقب خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفته و قاتل پس از ارتکاب این جنایت به مکان نامعلومی متواری شده است.

به این ترتیب با دستور بازپرس قتل، جسد مقتول برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای شناسایی قاتل، تحلیل اطلاعات را آغاز کردند.

تحقیقات کارشناسی کارآگاهان اداره ویژه قتل پلیس پایتخت و بازپرس شعبانی از اطرافیان مقتول ادامه داشت تا اینکه همسر مقتول در تحقیقات جنایی در خصوص زمان حرکت خود در زمان وقوع قتل اظهارات ضد و نقیض داد.

همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان رصد اطلاعات را آغاز کنند که با تحقیقات گسترده ادامه یافت. آنها متوجه شدند که همسر مقتول در زمان قتل نزدیک محل جنایت بوده و این زن میانسال به دخترانش گفته است که پدرشان برای همیشه رفته است.

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه صبح امروز دوشنبه ۲۸ شهریورماه، زن میانسال در اداره دهم پلیس آگاهی دهان به دهان گشود و به قتل شوهرش در خودروی تاکسی خود با شلیک ۳ گلوله به دلیل اختلافات شخصی اعتراف کرد.

من با همسرم مشکل داشتم به همین دلیل او را کشتم!

در ادامه گفت و گو با این متهم مرتکب این جنایت هولناک را می خوانید:

چرا همسرت را کشتی؟

من با همسرم مشکل داشتم و به همین دلیل قصد کشتن او را داشتم!

چطور همسرت را کشتی؟

ساعت ۸ شب با ماشین تاکسی همسرم از خانه خارج شدیم و به سمت غرب تهران حرکت کردیم اما در میانه راه توقف کردیم تا ماشین را بنزین بزنیم. در این بین به بهانه ای در صندلی عقب ماشین نشستم و اسلحه را مسلح کردم و وقتی همسرم سرش را روی فرمان گذاشت و او ماشین را ترک کرد، ۳ گلوله به او شلیک کردم.

چطور فرار کردی

بعد از ارتکاب این جنایت ماشینی کرایه کردم و به خانه رفتم.

چند فرزند دارید

۲ دختر؛ ۱۸ و ۲۳ ساله!

به فرزندانت چه گفتی؟

بعد از کشتن همسرم به دخترانم گفتم پدرشان برای همیشه رفته است!

اسلحه را از کجا آوردی؟

از یکی از استان های غربی ایران ۱۱ میلیون تومان خریدم.

تحقیق مرتبط با این پرونده توسط محمدتقی شعبانی; بازپرس ویژه قتل شعبه دهم بازپرسی دادسرای امور جنایی ادامه دارد و متهم برای روشن شدن ابعاد پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.