اسکوچیچ از تیم ملی حذف شد؟گزارش کردن صدای ایراننادر عزت اللهی درباره جلسه اخیر اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال با مسئولان وزارت ورزش که باعث شد مسائلی در خصوص احتمال جدایی دراگان اسکوچیچ از تیم ملی مطرح شود، اظهار کرد: آخرین باری که در مسابقه حضور داشتم. جلسه کمیته فنی حدود ۲ هفته پیش بود. آنجا بود که عملکرد تیم های جوانان، جوانان و امید مورد بررسی قرار گرفت و من هم با توجه به تجربه ای که در این زمینه داشتم نکاتم را گفتم. من هنوز در انزلی هستم و مثل ابراهیم قاسم پور در آن جلسه شرکت نکردم.

به گزارش خبرورزشی، این عضو کمیته فنی وی را از جزییات جلسه مذکور مطلع نکرد، گفت: طبق اطلاعات من این جلسه بیشتر مشورتی بوده اما چون حضور نداشتم نمی توانم در این باره صحبت کنم. .