استخر حادثه ساز در کرج پلمب شدگزارش کردن صدای ایران به گزارش روابط عمومی دادگستری استان البرز، «حسن مددی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به پلمب یکی از استخرهای شنای کرج که حادثه منجر به مجروح شدن دو شهروند شد. گزارش شده است: به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق عامه و به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از خسارات و تلفات جانی در یکی از استخرهای شهر کرج که منجر به خسارت فیزیکی شده است. در یکی از استخرهای شهر کرج که منجر به آسیب فیزیکی شد. انجام داد

وی افزود: برهمین اساس و بنا به درخواست اداره کل استاندارد استان البرز با حضور نماینده دادسرای عمومی و انقلاب کرج، این مجموعه پلمب و پرونده جهت رسیدگی تا بعدی به شعبه ارسال شد. اطلاع.

مددی گفت: همچنین در راستای حفظ سلامت مردم تا رفع ایرادات و رعایت ضوابط ایمنی با تایید استاندارد پلمب آن ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی توسط واحدهای تفریحی تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی تمامی مسئولیت های قانونی به عهده مالکان و مدیران این واحدها خواهد بود.

P/Q