ادعای پادشاه ایران علیه ایران!گزارش کردن صدای ایرانبه گزارش نامه نیوز، زملک عبدالله دوم پادشاه اردن در گفتگو با روزنامه الرای در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وی درباره تشکیل ناتوی عربی و تحلیل های منتشر شده در رسانه ها گفت: این موضوع را پیگیری کردم و تحلیل های منتشر شده در مورد پاسخ من در مصاحبه ای که خواندم، سوال این بود که ایده چنین ائتلافی در منطقه عربی چقدر مناسب است، بگذارید اینجا توضیح دهم که اردن به دنبال تقویت همکاری مشترک اعراب و فعال کردن آن است، زیرا این در راستای تامین مسائل و منافع ما است.

وی تاکید کرد: بار دیگر می گویم اردن تنها با ائتلاف های ملت عرب و منافع و مسائل آن بوده و هست. از نظر تاریخی، اردن همیشه در راس شرکت کنندگان در مقابله با تهدیدات تروریستی و امنیتی است که کشورها و ملت های عربی را هدف قرار می دهد.

پادشاه اردن خاطرنشان کرد: ما در مورد نیاز به سیستم دفاعی عربی صحبت می کنیم و این مستلزم رایزنی، هماهنگی و تلاش زیاد با برادرانمان است و باید اهداف آن مشخص باشد. یادآوری می کنم که این طرح یکی از بخش های اساسی است که اتحادیه عرب بر اساس آن تأسیس شد، اما موضوع ائتلاف تا امروز مورد بحث قرار نگرفته است.

اردن همیشه خواستار ساختن پل های همکاری به جای دیوارها و موانع است

ملک عبدالله دوم در پاسخ به این سوال که برخی این موضوع را به ایران مرتبط می کنند، تاکید کرد: منطقه نیاز به بحران و درگیری بیشتر ندارد، بلکه نیاز به همکاری هماهنگ دارد. اردن همواره خواستار ایجاد پل های همکاری به جای دیوار و موانع است و این کشور به امنیت منطقه اهمیت می دهد، زیرا امنیت برادران عرب بخشی از امنیت ما است.

وی خاطرنشان کرد: ما خواهان تنش در منطقه نیستیم، اردن و همه کشورهای عربی خواستار روابط خوب با ایران هستند. روابطی که مبتنی بر احترام متقابل، حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی است.

ایران در برخی کشورهای عربی مداخله می کند

پادشاه اردن در ادامه گفت: ما معتقدیم که گفت وگو تنها راه حل اختلافات است، اما مثل همیشه بارها تاکید کردم که ایران در برخی از کشورهای عربی دخالت می کند و امروز به طور مرتب در مرزهای خود مورد حمله برخی گروه های تروریستی قرار می گیریم. ما با نظامی مرتبط با ایران روبرو هستیم، بنابراین امیدواریم شاهد تغییراتی در رفتار ایران باشیم و این امر باید در واقعیت تحقق یابد، زیرا برای همه کشورهای منطقه از جمله ایران و مردم این کشور منفعت دارد.