اداره پلیس گاستونیا کونارد را رئیس موقت منصوب کرد

شهر گاستونیا ترنت کونارد را به عنوان رئیس پلیس موقت منصوب کرد. رئیس سابق، تراویس بریتانیا بازنشسته شده است. بریتانیا تا ۳۱ دسامبر در این سمت باقی خواهد ماند تا به انتقال کمک کند.

«دستیار رئیس کونارد یکی از اعضای اصلی رهبری اداره پلیس است. مایکل پیپلز، مدیر شهر در بیانیه ای که توسط شهر منتشر شد، گفت: ما مطمئن هستیم که او تداوم عملیات را برای ایمنی ساکنان و کسانی که از شهر ما بازدید می کنند حفظ خواهد کرد. ما همچنین می دانیم که چقدر برای جامعه مهم است که رئیس پلیس بعدی به اندازه کافی آماده باشد تا اداره را به خوبی در آینده هدایت کند.


مقاله قبلیWA Bess آن را دوباره انجام می دهد – برنده جایزه Blue Ribbon
مقاله بعدیمشکلات حقوق و دستمزد مدارس شهرستان گاستون همچنان ادامه دارد…