اخبار رستوران – مجله گاستون آلیو

بابا و آبجو در دالاس امیدوار است در اواسط دسامبر افتتاح شود. رستوران آماده و زیبا است- بار نو، تجهیزات نو، پارکینگ نو و تمام مجوزها به جز جواز مشروب را دارند. دالاس که در اصل خارج از آشویل است، نهمین مکان پاپا و بیر خواهد بود. دوست ما خورخه تورس نقاشی های دیواری فوق العاده جالبی را در محل دالاس انجام داد.


مقاله قبلیچروکی‌ها در جنگ کازینو شکست می‌خورند، بنابراین یک داروخانه ماری جوانا باز می‌کنند