رژیم لاغری سریع

اتحادیه اروپا قصد دارد شبکه اجتماعی خودش را راه اندازی کند


اتحادیه اروپا قصد دارد شبکه اجتماعی خودش را راه اندازی کند

ناظر از داده اروپا در حال راه اندازی دو سرویس رسانه اجتماعی است: صدای اتحادیه اروپا و ویدیوی اتحادیه اروپا. هر دو سرویس مبتنی بر استاندارد رسانه اجتماعی منبع باز ActivityPub هستند، بنابراین دقیقاً شبیه به این نیست که رهبران اتحادیه اروپا مستقیماً یک شبکه اجتماعی جدید را کدنویسی می کنند. در عوض، آنها به گروه هایی مانند Mastodon و PeerTube می پیوندند.

علیرغم اعلام EDPS، این ابتکار از فوریه در حال انجام است، بر اساس اولین چیزی که آژانس روی سرور خود را انجام داده است قدیمی ترین ویدیوها در سرور PeerTube آن بیش از یک ماه از عمرشان می گذرد.