آیت الله جنتی کیست؟به گزارش صدای ایران،احمد جنتی (۱۳۰۵ش) از فقیهان شورای نگهبان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری در ایران. او نزد آیت الله بروجردی، امام خمینی، آیت الله گلپایگانی و سید محمد حجت کوهکمری تحصیل کرد. احمد جنتی به پیروی از امام خمینی، مبارزات سیاسی را از سال ۱۳۴۲ آغاز کرد و تا ۱۳۵۷ش ادامه داد.

احمد جنتی چند کتاب حدیثی و اخلاقی و از جمله تحف العقول و «الزواج فی الاسلام» را به زبان فارسی ترجمه کرده است. محمدمهدی شب‌زنده‌دار، از فقهای شورای نگهبان، از شاگردان او است. جنتی از موافقان ایده رهبری فرد است و رهبری شورایی را در مدیریت جامعه می‌داند و باعث اختلاف و شکست می‌شود.

احمد جنتی ۳ اسفند ۱۳۰۵ش در روستای لادان اصفهان به دنیا آمد

احمد جنتی ۳ اسفند ۱۳۰۵ش در روستای لادان اصفهان به دنیا آمد. پدرش مُلاهاشم، از شاگردان رحیم ارباب و سید علی نجف‌آبادی و روحانی مورد اعتماد مردم بود و در اصفهان به تدریس علوم حوزوی بود. مادرش جلسات مذهبی را اداره و قرآن و برخی از کتب دینی را تدریس می‌کرد.

دوران کودکی و نوجوانی او و خانواده‌اش از نظر اقتصادی بسیار فقیرانه گذشت

به گفته جنتی، دوران کودکی و نوجوانی او و خانواده از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه گذشته و از پانزده سالی که در دوره رضاخان زندگی کرده است، به‌عنوان دوران دین‌ستیزی، کشف حجاب، ترس، تعطیلی مدارس دینی و مساجد، نومیدی، غربزدگی و ممنوعیت سوگواری. امام حسین(ع) یاد کرده است.

جنتی، دروس خارج از فقه و خارج از اصول را از آیت الله بروجردی،امام خمینی،آیت الله گلپایگانی و سید محمد حجت کوهکمری فرا گرفت.

احمد جنتی دروس حوزوی را در حوزه علمیه اصفهان تا سال ۱۳۲۴ در نزد پدرش و استادان آن حوزه مانند حیدرعلی صلواتی، روح‌الله امامی، سید محمدباقر ابطحی و احمد فیاض گذراند. چون محمد صدوقی و سید رضا بهاءالدینی ادامه داد. جنتی، دروس خارج از فقه و خارج از اصول را از آیت الله بروجردی،امام خمینی،آیت الله گلپایگانی و سید محمد حجت کوهکمری فرا گرفت و از دروس رحیم ارباب نیز استفاده کرد.

احمد جنتی همچنین چهارده سال در مدرسه حقانی قم، دروس دوره مقدمات و سطح را تدریس کرده است. محمدمهدی شب‌زنده‌دار، از فقهای شورای نگهبان نیز یکی از شاگردان احمد جنتی در دروس مقدمات و سطح بوده است.

همسر و فرزندان آیت الله جنتی

وی چهار پسر به نام علی، حسن، حسین و محمد دارد. حسین جنتی پس از اعلام جنگ مسلحانه از مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی ایران، به حمایت از این سازمان برخاست همراه و با همسرش فاطمه سروری به زندگی مخفی روی آورد تا سرانجام در ۲۳ خرداد سال ۱۳۶۱ در حمله به سپاه پاسداران کشته شد. احمد جنتی عاصف (محسن)، پسر حسین و نوه خود، را بزرگ کرد که او نیز در نوجوانی و حین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بسیجی در یک سانحه رانندگی کشته شد. علی جنتی نیز از همراهان محمد منتظری در مبارزات مسلحانه در پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران سیماست و پس از انقلاب در دوره‌های مختلف ریاست صدا و استان خوزستان، استانداری خوزستان، استانداری خراسان، ریاست دفتر هاشمی رفسنجانی، سفیر ایران در کویت، معاون سیاسی وزیر. کشور در دوره احمدینژاد به کنترل و در دوره حسن روحانی وزیر فرهنگ و ارشاد شد. حسن جنتی دیگر پسر او در دیار پدری (لادان اصفهان) به نجاری است و محمد جنتی نیز کارمند سازمان تبلیغات اسلامی تهران است، وی پیش از این به شغل برقکاری بوده است. همسر احمد جنتی، صدیقه مظاهری، شامگاه ۶ فروردین ۱۳۹۴ به دلیل کهولت سن و ایست قلبی درگذشت. جنتی مدتی پس از فوت همسر دوباره ازدواج کرد.

فعالیت سیاسی احمد جنتی به پیروی از امام خمینی از سال ۱۳۴۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۵۷ش ادامه یافت.

فعالیت سیاسی احمد جنتی به پیروی از امام خمینی از سال ۱۳۴۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۵۷ش ادامه یافت. شرحی از این مبارزات در جلد ۶۱ از مجموعه یاران امام به روایت اسناد ساواک منتشر شده است.او در طول مبارزه، چهار بار دستگیر و زندانی شد.[۱اولینبار۱۳۴۵شبههمراهنوریچونمحمدمنتظری،احمدآذریقمیوحسینهمدانیدرزندانل‌قلعهزندانیشددرسالهای۱۳۵۰و۱۳۵۱شنیزسهمرتبهدیگردستگیرومدتیرادرزندانبه‌سربردویدر۱۳۵۱شبهمدتسهسالبهاسدآبادهمدانتبعیدشد[۱نخستینباردر۱۳۴۵شبههمراهافرادیچونمحمدمنتظری،احمدآذریقمیوحسیننوریهمدانیدرزندانل‌قلعهزندانیشددرسال‌های۱۳۵۰و۱۳۵۱شنیزسهمرتبهدیگردستگیرومدتیرادرزندانبه‌سربردویدر۱۳۵۱شبهمدتسهسالبهاسدآبادهمدانتبعیدشد

احمد جنتی، به جمع دیگری از استادان حوزه علمیه قم، یکی از همراهان پیام تسلیتی بود که در ۱۴ خرداد ۱۳۴۹ پس از درگذشت آیت‌الله حکیم خطاب به امام خمینی نوته شد.[علاوهبراین،وییکیازدوازدهاستادحوزهبودکهدر۲۰خرداد۱۳۴۹،یادداشتیمبنیبرارزیابیشایستگیامامخمینیبرایتصدیمرجعیتنگاشتندجنتیهمچنینیکیازمؤسسانجامعهمدرسینحوزهعلمیهقماست[علاوهبراین،وییکیازدوازدهاستادحوزهبودکهدر۲۰خرداد۱۳۴۹ش،یادداشتیمبنیبرتأییدشایستگیامامخمینیبرایتصدیمرجعیتنگاشتندجنتیهمچنینیکیازمؤسسانجامعهمدرسینحوزهعلمیهقماست

مسئولیت ها

پس از انقلاب اسلامی ایران، مسئولیت‌های متعددی از سوی امام خمینی و آیت الله سید علی خامنه‌ای به آیت الله جنتی پیشنهاد شد.

عضو فقهای شورای نگهبان: احمد جنتی در سال ۱۳۵۸ از سوی امام خمینی به عنوان فقیه به عضویت شورای نگهبان درآمد. او در تمام ادوار شورای نگهبان عضویت داشته و اکنون نیز دبیر این شورا است.
قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی: جنتی از سوی امام خمینی به قضاوت در دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، خوزستان، اصفهان و اراک منصوب شد.
امامت جمعه: احمد جنتی امام جمعه موقت تهران، قم، اهواز و کرمانشاه را بر عهده گرفت.او در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ش از ۲۵ سال امام جمعه تهران از امامت جمعه این شهر کناره‌گیری کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری: نماینده مردم استان خوزستان در دوره های اول و دوم و نماینده مردم تهران در دوره های سوم، چهم و پنجم در مجلس خبرگان رهبری بوده است. همچنین در پنجمین دوره مجلس خبرگان در ۴ خرداد ۱۳۹۵ش به ریاست این مجلس انتخاب شد.

ریاست سازمان تبلیغات اسلامی: احمد جنتی در ۱۴ فروردین ۱۳۶۸ با امام خمینی به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی منصوب شد.او در ۸ تیر ۱۳۷۱ش از این سمت استعفا داد.

عضو بازنگری قانون اساسی: در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، ۲۰ نفر از جمله احمد جنتی از سوی امام خمینی به عنوان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند تا نواقص و اشکالات قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ش در محدوده ۸ موضوع از جمله مسائل رهبری تشکیل شوند. بررسی در مدیریت قوه مجریه و قوه قضاییه و صدا و سیما، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و راه بازنگری در قانون اساسی را به مدت ۲ ماه بررسی کنند.

عضو مجمع عالی جهانی شورای ملی اهلبیت: احمد جنتی در ۹ بهمن ۱۳۷۰ش از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت منصوب شد.

نمایندگی در امور بوسنی و هرزگوین: بعد از رأی مردم بوسنی و هرزگوین این کشور در سال ۱۳۷۰ش و جنگ‌های خونین به استقلال بر ضد مردم، احمد جنتی به‌عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی برای کمک‌رسانی به مردم بوسنی و هرزگوین انتخاب شدند.

نماینده در انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان: آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۴ اسفند ۱۳۶۸ش احمد جنتی را به‌عنوان نماینده خود در انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان منصوب کرد. او در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ از این مسئولیت کنارگیری کرد.

دیدگاه ها

برخی از آرای احمد جنتی درباره مسائل داخلی ایران، بین الملل و جهان اسلام عبارت است از:

نقد طرح رهبری شورایی

احمد جنتی مخالف شورای اسلامی در ایران است. او در سال ۱۳۶۸ در مجلس خبرگان رهبری، امام خمینی را موافق رهبری فردی دانستند که در نامه‌های به علی مشکینی و در بحث تخصصی با افراد مختلف، به آن اشاره کرده‌اند. به گفته محمدصادق حائری شیرازی سخنان احمد جنتی در جلسه مجلس شورای اسلامی را به معنای حذف و تعطیلی نهاد رهبری و ایجاد اختلاف در مدیریت جامعه می‌دانست. خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸، در حذف طرح شورای شورایی و رهبری فردی و در نتیجه، سید علی حسینی خامنه‌ای را عامل بود.

روز قدس

احمد جنتی، روز قدس را عرصه نمایش قدرت امت اسلامی در حمایت از مردم فلسطین و اعلام برائت از جبهه استکبار و اسرائیل دانسته‌است. به گفته او قطعی الهی مبنی بر افول آمریکا و اسرائیل در منطقه، با جهاد و مقاومت اسلامی حاصل می‌شود. او از ملت‌های مسلمان به‌ویژه ملت ایران خواست که با زنده نگه داشتن آرمان قدس، از مردم فلسطین حمایت کنند.

آثار علمی

احمد جنتی تألیف مستقلی ندارد و آثارش ترجمه برخی کتابها مانند تحف العقول، اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات و الإیقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه از عربی به فارسی است. وی همچنین کتاب الزواج فی الاسلام نوشته علی مشکینی را با عنوان ازدواج در اسلام و کتاب تحریر المواعظ العددیه او را با عنوان «نصایح: سخنان چهارده معصوم (ع)» به فارسی ترجمه کرده است.