آیا پروتز (بزرگ کردن سینه) باعث سرطان می شود یا از آن جلوگیری می کند؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


خیر ، مطالعات هیچ گونه ارتباطی بین قرار دادن پروتز و ایجاد سرطان سینه ، بیماری های خود ایمنی و سایر بیماری های سیستمیک پیدا نکرده اند. هیچ شواهد قطعی وجود ندارد که سرطان در زنان مصنوعی در مراحل پیشرفته تری تشخیص داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید