آیا ملکه انگلیس آدم خوار بود؟/ ملکه الیزابت دوم و آدمخواری: حقیقت یا تئوری؟


آیا ملکه انگلیس آدم خوار بود؟ملکه الیزابت دوم، مادر خانواده سلطنتی انگلیس، همیشه مورد بحث بوده است، به ویژه تئوری ترسناکی در مورد ملکه الیزابت دوم و آدم خواری او به دلیل طول عمر و جوانی وشادابی او ظاهر شد.

سلطنت او نزدیک به هفتاد سال به طول انجام شده است، بیشتر از هر پادشاهی بریتانیایی دیگر. او در طول سلطنت خود بیش از سیزده نخست وزیر و دوازده رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است.

زیبایی و سرزندگی او کافی بود تا سن او را زیر سوال ببرد. به همین دلیل نظریه آدم خوار بودن او به وجود آمد.