آیا قتل با قمه در شهر خمینی اصفهان صحت دارد؟گزارش کردن صدای ایران نیروی انتظامی اعلام کرد که امسال هیچ فردی بر اثر استفاده از قمه در اصفهان (خمینی شهر) جان خود را از دست نداده است. این ویدیو مربوط به مکانی است (بیمارستان صحرایی) که احتمالاً پزشکان افرادی را که از قمه استفاده می کنند درمان می کنند. تایید نکردند که مربوط به خمینی شهر است و اثری از مرگ در فیلم مذکور وجود ندارد.