آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان می تواند جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) انجام دهد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


بله ، این بیماری بسیار شایع است و هیچ اهمیت پاتولوژیکی ندارد. این بیماری نیاز به معاینات منظم دارد ، به ویژه پس از 40-40 سالگی. پس از جراحی پروتز سینه ، این معاینات دوره ای را می توان در صورت لزوم با نیاز به سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید