آیا رئیس جمهور در مذاکرات برای توافق نهایی شرط گذاشت؟


گزارش کردن صدای ایرانمحمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

در تمامی مکالمات تلفنی آیت‌الله رئیسی با روسای جمهور فرانسه، روسیه و چین موضع قاطع ایشان این بود که تنها زمانی که ادعاهای امنیتی تسویه و بسته شود. توافق “نهایی دست یافتنی است.”

آیا رئیس جمهور در مذاکرات برای موافقت نهابی شرط گذاشت؟