آیا دلت برای یک کانگورو تنگ شده است؟


این کانگورو صبح دیروز در محله ای نزدیک پارک لاینبرگر در گاستونیا مشاهده شد. Gastonia Animal Care & Control تأیید می کند که آنها در واقع تماسی دریافت کردند که گزارش مشاهده کانگورو را گزارش می کرد. کانگورو از آن زمان به صاحبش بازگردانده شد.

نوشته آیا دلت برای یک کانگورو تنگ شده است؟ اولین بار در مجله Gaston Alive ظاهر شد.