آیا بازگشت حمید طالب زاده به ایران صحت دارد؟


آیا بازگشت حمید طالب زاده به ایران صحت دارد؟

گزارش کردن صدای ایران از هنر امروز عماد طالب زاده با انتشار عکس زیر در صفحه اینستاگرامش نوشت: ملاقات بعد از ۱۱ سال.

کاش معنی دلتنگی را می فهمیدند…

آیا بازگشت حمید طالب زاده به ایران صحت دارد؟

پس از انتشار این عکس کامنت های زیادی در فضای مجازی منتشر شد که خبر بازگشت حمید طالب زاده به ایران را دامن زد. حمید طالب زاده با انتشار ویدئویی به شایعات پایان داد.