آیا آزادی مادر بابک خرمدین از زندان صحت دارد؟گزارش کردن صدای ایرانمادر بابک خرمدین با تودیع وثیقه و انجام تشریفات قضایی لازم برای مدتی به مرخصی رفته است.

در حالی که خبر آزادی وی از زندان منتشر شده بود، خبر آزادی این متهم از زندان قرچک ورامین کذب بوده و وی با رعایت مقررات قانونی به مرخصی رفته است.

لازم به ذکر است، مادر بابک خرمدین به اتهام مشارکت در قتل فرزندانش با کسر یک چهارم حکم به سه سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.