آمریکا وزارت اطلاعات ایران را تحریم کردوزارت خزانه داری آمریکا وزیر و وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد.

به گزارش صدای ایران، خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این کشور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات را به اتهام مشارکت در فعالیت های سایبری علیه آمریکا و متحدانش تحریم می کند.