آمریکایی ها به توافق با ایران اعتقادی ندارندبه گزارش صدای ایران حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان در گفتگو با خبرگزاری بسیج در خصوص ادامه مذاکرات گفت: پس از سومین سفر البرادعی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی به ایران، جمهوری اسلامی موضع خود را در مورد مذاکرات اعلام کرد.

سردبیر روزنامه کیهان با تاکید بر اینکه مشکل آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمان مذاکرات، فناوری هسته ای ایران نیست، افزود: مواضع غرب و آمریکا در قبال قدرت هسته ای ایران. بهانه ای برای ادامه خصومت ها علیه ایران است. این چالش ۲۰ ساله به خوبی نشان می دهد که مشکل طرف مقابل در مذاکرات قدرت و توان هسته ای ایران نیست.

شریعتمداری با بیان اینکه یک تحلیلگر آمریکایی در سال های اخیر کتابی با عنوان «روابط ایران با آمریکا» منتشر کرده است، گفت: این تحلیلگر آمریکایی تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران بدون رابطه با آمریکا و چهار دهه تقابل با این کشور، امروز به بزرگترین قدرت نظامی و فناوری در منطقه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: این تحلیلگر آمریکایی در فصل دیگری از این کتاب به نکته مهمی اشاره می کند که تصویری از ناکامی آمریکا در برابر ایران را نشان می دهد که «آمریکا در ۴۳ سال گذشته تمام برگ برنده خود را علیه ایران بازی کرده است». و فایده ای نداشته است.»

مدیرمسئول روزنامه کیهان تحریم ها را یکی از مهم ترین اهرم های فشار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: آمریکا هرگز از تحریم ایران دست بر نمی دارد و این چالش هرگز موفق نخواهد شد.

شریعتمداری یکی از مصادیق شکست مذاکرات در آینده را عمل نکردن طرف مقابل به ویژه آمریکایی ها به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و تصریح کرد: ضمانت نکردن آمریکایی ها به معنای عدم اجرای تعهدات از سوی آمریکایی هاست. که آنها نمی خواهند و به توافق با ایران اعتقادی ندارند.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده به وضوح در مقابل زیاده خواهی های آمریکایی ها می ایستد، تصریح کرد: قطعا برای عدم توافق مذاکره نمی کنیم.

مدیر مسئول روزنامه کیهان افزود: محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به نکته بسیار دقیقی اشاره کرد که «جمهوری اسلامی ایران تنها دو درصد از فعالیت های هسته ای جهان را در اختیار دارد، اما ۳۵ درصد بازرسی های آژانس در ایران انجام می شود.» و اساسا مشکل اصلی آنها دستاورد هسته ای ایران نیست.

شریعتمداری ادامه داد: به عنوان مثال در مواد (۴، ۵ و ۶) «ن، ص، ت» تاکید شده است که کشورهای عضو سازمان انرژی اتمی باید تجهیزات و دانش هسته ای را به اشتراک بگذارند، اما در مورد جمهوری اسلامی هرگز چنین نیست. ایران. هیچ اتفاقی نیفتاد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان با تاکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها سازمان بازرسی کننده از روند فناوری هسته ای ایران است، گفت: این سازمان به سایر مصوبات «م، پ، ت» در خصوص حقوق ایران توجهی ندارد.

شریعتمداری با اشاره به اینکه تحریم ها اهرم فشاری در دست آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: آنها هرگز از این فشار دست بر نمی دارند و توافقی که در آن منافع جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود، خواهد بود. محقق نمی شود. انجام داد

مدیرمسئول روزنامه کیهان در واکنش به مواضع گروسی در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران، گروسی را نماینده آمریکا و رژیم صهیونیستی در افزایش فشارها بر ایران خواند و تصریح کرد: گروسی در واقع نماینده آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اما یکی از چهره‌های کلیدی آمریکا و اسرائیل افزایش دامنه فشار علیه ایران است.

شریعتی با بیان اینکه گروسی بسیار نزدیک به رژیم صهیونیستی است، افزود: حتی در کشورهای غربی هم گفته می شود مرگ «اومانو» مشکوک است و برخی معتقدند این اتفاق برای ریاست گروسی در آژانس محقق شده است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با تاکید بر اینکه یکی از مصادیق این نوع دیدگاه ها، نظر مکتوب اومانو در خصوص صلح آمیز بودن فناوری هسته ای ایران است، گفت: وی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست. . از سوی دیگر، گروسی که در آن زمان معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود، به همراه آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها اومانو را برای پس گرفتن و لغو این گزارش تحت فشار قرار دادند.

شریعتمداری تصریح کرد: گروسی نماینده اسرائیل و آمریکا بوده و هست و اکنون نیز چنین شرایطی برای تشدید دامنه فشارهای اسلامی بر ایران وجود دارد.