آمار کشته شدگان اعتراضات و ناآرامی های اخیر اعلام شدگزارش کردن صدای ایرانشبکه خبر در این زیرنویس با تاکید بر غیررسمی بودن این آمار نوشت: بر اساس آمار غیررسمی، متاسفانه در چند روز اخیر ۱۷ معترض، رهگذر و مامور جان باخته اند.
در ادامه این زیرنویس تاکید شده است که «آمار رسمی از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد».