آرتشا یعنی چی؟گزارش کردن صدای ایرانارشا به معنای گرفتن وجه یا هر نوع مال دیگری از کارمند دولت است که برای انجام وظایف خود یا کارمند دیگری در سازمان دولتی محقق می شود. مجازات جرم ارتشاء طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین شده است.

جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی را از یک نظر می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول جرایمی است که برای عموم مردم قابل ارتکاب است و به شغل خاصی مربوط نمی شود. سرقت یکی از این جرایم است. اما دسته دوم جرایمی است که با مشاغل خاص قابل تحقق است، مانند اختلاس و ارتشاء که فقط توسط کارمندان دولت امکان پذیر است.

رشوه در لغت به معنای رشوه گرفتن و رشوه گرفتن است. قانونگذار برای جلوگیری از وقوع این جرم و برقراری و حفظ نظم و امنیت در جامعه، ارتشاء را جرم دانسته و با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای آن مجازات های سنگینی از جمله حبس و انفصال از خدمت تعیین کرده است. است .

همه ما اصطلاح رشوه را در ادارات دولتی شنیده ایم. تعریف حقوقی اخاذی نیز دور از این تعریف عرفی نیست. اما از آنجایی که همواره در کنار مفهوم ارتشا و رشوه خوار مفاهیم دیگری مانند ارتشاء، راشا، راشی یا رشوه دهنده وجود دارد، لازم است قبل از تعریف جرم ارتشاء اندکی درباره مفاهیم مربوط به ارتشا توضیح داده شود.

رشوه در حقوق جزا به معنای پولی است که شخص به کارمند دولت برای انجام یا امتناع از انجام کاری که مربوط به سازمان دولتی است که از او اطاعت می کند، می دهد. بنابراین در جرم ارتشاء اولاً رشوه گیرنده کارمند دولت است. بنابراین کارمندان بخش خصوصی مشمول این جرم نمی شوند. ثانیاً، کار انجام شده باید وظایف آن کارمند رشوه گرفته یا کارمند دیگری باشد.

در عمل مجرمانه ارتشاء به رشوه دهنده راشی یا رشوه دهنده و به این عمل مجرمانه ارتشا راشا می گویند.

از طرفی در رشوه اخاذی به اخذ وجه یا هر نوع مال دیگری از کارمند دولت گفته می شود که برای انجام وظایف خود یا کارمند دیگری در یک سازمان دولتی محقق می شود. بنابراین راشا و ارشا در واقع دو روی یک سکه در تحقق ارتشاء هستند.

مجازات جرم زورگیری

پس از تعریف جرم اختلاس و تبیین مفهوم این جرم و تفاوت آن با اختلاس، در این قسمت در مورد مجازات جرم اختلاس صحبت خواهیم کرد. مجازات جرم ارتشاء بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین شده است که به شرح زیر است:

۱. در صورتی که قیمت مال یا پول اخذ شده از بیست هزار ریال بیشتر نباشد کارمند مربوط به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اما چنانچه کارمندی که مرتکب جرم ارتشاء می شود در رده مدیر کل یا هم ردیف مدیر کل یا بالاتر باشد مجازات او انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود.

۲ در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد، مجازات جرم ارتشاء برای کارمند دولت از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل بهای آن است. مال یا وجه دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال است. در این بند چنانچه مرتکب در رده مدیر کل یا هم رده مدیر کل یا بالاتر باشد مجازات او انفصال دائم از مشاغل دولتی است.

۳ در صورتی که قیمت مال یا پولی که کارمند دولت از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال اخذ می کند، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات جرم ارتشاء برای کارمند دولت دو تا پنج سال حبس به اضافه جزای نقدی معادل قیمت ملک یا پول گرفته شده و انفصال دائم از خدمات. دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق. در صورتی که کارمند مرتکب جرم ارتشاء کمتر از مدیر کل باشد مجازات او انفصال موقت از شش ماه تا سه سال است.

۴ در صورتی که قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات جرم ارتشاء برای مأمور دولت پنج تا ده سال حبس به اضافه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده و دائم است. انفصال از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق. در این صورت اگر مرتکب کمتر از مدیر کل باشد مجازات او انفصال موقت از شش ماه تا سه سال است.

علاوه بر تمام مجازات های تعیین شده برای ارتشاء، وجوهی که کارمند دولت در نتیجه ارتکاب ارتشاء به دست آورده است به عنوان مجازات رشوه دهنده یا راشی به نفع دولت ضبط می شود.

بیشتر بخوانید: طبقه بندی درجات مجازات

نحوه ثبت شکایت

این احتمال وجود دارد که راشی پس از پرداخت رشوه از اقدام مجرمانه خود پشیمان شده و با طرح شکایت رشوه، وقوع این جنایت را به مراجع ذیصلاح گزارش دهد. به خصوص که در ادامه توضیح خواهیم داد که در صورت شکایت رشوه دهنده، مجازات رشوه در مورد او اعمال نمی شود. به همین دلیل در این قسمت از مقاله نحوه شکایت از رشوه را توضیح می دهیم:

۱ اولین مرحله شکایت از زورگیری این است که شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه صالح ارسال کند. دفتر خدمات پس از ثبت شکایت و اطمینان از رعایت مقررات قانونی شکایت زورگیری را به دادگاه صالح ارسال می کند.

۲ معاون ارجاع دادسرا با دریافت شکایت از ارشا به دادسرا، شکایت را به یکی از دادسراها ارسال می کند. در این زمان پیامک پرونده شما به شعبه ارجاع و برای شاکی جرم زورگیری ارسال شد که لازم است با همراه داشتن مدارک و مستندات از جمله فیش پرداختی به دادسرا مراجعه کند.

۳- دادسرا پرونده های رسیدگی را به شاکی اعلام کرد و شاکی موظف است طبق دستور مقام قضایی نسبت به اجرای آن موارد اقدام کند. مثلاً اگر دلیل جرم ارتشاء شهادت شهود باشد، لازم است شاکی بنا به دستور دادسرا در موعد مقرر شهود خود را برای شهادت حاضر کند.

طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، اداره تعزیرات در صورت شکایت رشوه دهنده یا رشوه دهنده برای پرداخت رشوه، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال اجرا نمی شود. پرونده وی و وجه پرداختی نیز به او بازگردانده می شود.

نحوه برخورد با جرم زورگیری

پس از تبیین مفهوم جرم ارتشاء و مجازات قانونی آن، در این قسمت به این موضوع می پردازیم که در صورت شکایت ارتشاء به نحوه رسیدگی به پرونده منجر به صدور حکم می شود. نحوه برخورد با جرم زورگیری به شرح زیر است:

۱. پس از ثبت شکایت ارتشاء در دفتر خدمات قضایی، دفتر مربوطه شکایت ارتشاء را به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می کند. معاون ارجاع دادسرا پس از وصول شکایت به دادسرا، شکایت را به یکی از شعب دادسرا ارسال می کند.

۲- پس از وصول پرونده در صورت احراز شرایط اولیه قانونی، دادسرا با طرح شکایت و ارسال پیامک به شاکی مبنی بر ارجاع پرونده شما به دادسرا، مراتب را از طریق اطلاعیه الکترونیکی ارسالی به شاکی تذکر می دهد. سیستم سانا به وی اجازه می دهد در مهلت مقرر جهت ارائه توضیحات تکمیلی و ارائه اصل مدارک و مدارک در شعبه حضور یابد.

۳. پس از حضور شاکی در دادسرا، توضیحات لازم از وی اخذ و امور تحقیقاتی به اطلاع وی می رسد. در این مورد شاکی موظف است از طریق مراجع قانونی مانند کلانتری تحقیقات و پیگیری روند انجام شود.

۴ در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا چنانچه نظر دادستان مبنی بر عدم وقوع جرم ارتشاء باشد قرار منع تعقیب صادر می کند و در صورتی که نظر دادستان به وقوع جرم باشد ارسال می نماید. با صدور قرار جلب به دادگاه کیفری.

۵- دادگاه کیفری با ارسال اخطاریه زمان رسیدگی به شاکی و متهم جرم ارتشاء و با تشکیل جلسه به اتهام ارتشاء به اتهام ارتشا رسیدگی می کند. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

۱- جرم زورگیری چیست؟

رشوه عبارت است از گرفتن وجه یا هر نوع مال دیگر از کارمند دولت که برای انجام وظایف خود یا کارمند دیگری در سازمان دولتی محقق می شود.

۲- مجازات جرم زورگیری چیست؟

مجازات جرم ارتشاء بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات برای مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است.

۳- راه شکایت از رشوه چیست؟

نحوه شکایت از ارشا به این صورت است که شاکی باید شکایت خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند تا به دادسرا ارسال و به آن رسیدگی شود.