آخرین وضعیت سیل در کشور/ ۵۳ نفر کشته و ۱۶ نفر مفقود


بیشترین تلفات مربوط به استان تهران و در امام زاده داوود و زرین دشا بوده است، ۳ هزار اسکان اضطراری سیل زدگان صورت گرفته و ۱۳۰۰ نفر نیز به مناطق امن انتقال داده شده اند. ۳ هزار امدادگر در قالب ۶۸۷ تیم امدادی در مناطق سیل زده در حال فعالیت هستند.