آبرسانی به مردم جنوب شرق استان تهران با ۱۹ پروژه و ۱۵۰۰ میلیارد اعتبار


گزارش کردن صدای ایرانهمزمان با گرامیداشت هفته دولت نوزدهم پروژه های آبرسانی در مناطق روستایی جنوب شرق استان تهران افتتاح می شود.

آبرسانی به مردم جنوب شرق استان تهران با 19 پروژه و 1500 میلیارد اعتبار

حمیدرضا نامداری مدیرعامل آبفای جنوب شرق استان تهران با اعلام خبر فوق گفت: ۹ پروژه آبرسانی با اعتبار ۵۸۲ میلیارد ریال در شهرستان های ورامین، پاکدشت و پیشوا افتتاح و عملیات اجرایی ۱۰ طرح آبرسانی نیز آغاز می شود. با هزینه ای نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد ریال.

حمیدرضا نامداری افزود: ۴۲ روستای ۸۵ هزار نفری با بهره برداری از این طرح ها از آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند که شامل مخازن در ابعاد مختلف، حفر و تجهیز چاه و خطوط انتقال آب است.
P/Q